Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice zřizuje Finanční a Kontrolní výbor dle § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění.

Finanční

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice zřizuje finanční výbor jako svůj poradní orgán, který pověřuje činností.

Náplň výboru:

  1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části,
  2. provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených městskou částí, nebo které byly na městsko část převedeny,
  3. provádí kontrolu využití dotací poskytnutých městskou částí z jiných prostředků jiným organizacím a za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat příslušné podklady a organizace jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost,
  4. plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo,
  5. výbor sestavuje roční plán kontrol a minimálně ročně informuje ZMČ o své činnosti.

Iveta Hergottová (TOP 09)

funkce členka rady MČ
výborpředsedkyně finančního výboru ZMČ

Jerguš Brozák (ČSSD)

člen výboru


RNDr. Jiří Koudelka (ODS)

člen výboru


Ing. Jan Křeček (ODS)

člen výboru


Dušan Novák (ANO 2011)

člen výboru


Ing. Pavel Šafařík (Sdružení občanů Petrovic)

člen výboru


Ing. Daniela Volejníková (Sdružení občanů Petrovic)

členka výboru

Kontrolní

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice zřizuje kontrolní výbor, jako svůj poradní orgán, který pověřuje činností.

Náplň výboru:

  1. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části,
  2. provádí následnou kontrolu účelového využití darů a grantů fyzických osobám, organizacím a sdružením, které městská část poskytnula,
  3. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části,
  4. výbor sestavuje roční plán kontrol a minimálně ročně informuje ZMČ o své činnosti.

Ing. Jaroslav Endršt (ANO 2011)

funkce člen zastupitelstva MČ
výborpředseda kontrolního výboru ZMČ

Mgr. David Havelka (TOP 09)

člen výboru

Jindřich Oktábec (ČSSD)

člen výboru

František Šika (KDU - ČSL a nezávislí)

člen výboru

David Vojáček (ODS)

člen výboru