Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice zřizuje Finanční a Kontrolní výbor dle § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění.

Finanční

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice zřizuje finanční výbor jako svůj poradní orgán, který pověřuje činností.

Náplň výboru:

  1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části,
  2. provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených městskou částí, nebo které byly na městsko část převedeny,
  3. provádí kontrolu využití dotací poskytnutých městskou částí z jiných prostředků jiným organizacím a za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat příslušné podklady a organizace jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost,
  4. plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo,
  5. výbor sestavuje roční plán kontrol a minimálně ročně informuje ZMČ o své činnosti.

Předseda

PhDr. Marek Moravec, PhD. (STAN)


Členové 

Ing. Jiří Čejka (STAN)

Ing. Jan Křeček (ODS)

Ing. Miroslav Sklář (Sdružení občanů Petrovic s podporou ČSSD)

David Vojáček (ODS)

Kontrolní

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice zřizuje kontrolní výbor, jako svůj poradní orgán, který pověřuje činností.

Náplň výboru:

  1. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části,
  2. provádí následnou kontrolu účelového využití darů a grantů fyzických osobám, organizacím a sdružením, které městská část poskytnula,
  3. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části,
  4. výbor sestavuje roční plán kontrol a minimálně ročně informuje ZMČ o své činnosti.

Předseda

Mgr. Daniel Neumann (ODS)


Členové 

Ing. Jaroslav Čižinský (STAN)

Bc. et. Bc. David Hloch (Sdružení občanů Petrovic)

Pavel Kaucký (ODS)

Vladimír Kubišta (Sdružení občanů Petrovic s podporou ČSSD)