Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kvality vzdělávání dětí a mládeže, pořádání kulturně-výchovných akcí a programů městské části Praha-Petrovice.

Zaměřuje se na práci s místními sdruženími zaměřenými do těchto oblastí a vedením předškolních a školních zařízení a informuje Radu městské části Praha-Petrovice o jejich činnosti a potřebách.


Předseda:

Mgr. Petr Zeman


Členové komise:

Jana Beránková

Dagmar Kozelková

Ing. Lenka Říhová

Renata Šedinová

Jitka Zelenková