Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kvality vzdělávání dětí a mládeže, pořádání kulturně-výchovných akcí a programů městské části Praha-Petrovice.

Zaměřuje se na práci s místními sdruženími zaměřenými do těchto oblastí a vedením předškolních a školních zařízení a informuje Radu městské části Praha-Petrovice o jejich činnosti a potřebách.


Předsedkyně:

Mgr. Veronika Balíčková


Členové komise:

Veronika Brnová (za MŠ Jakobiho)

Milan Kovář

Dagmar Kozelková

Mgr. Lucie Mistoler

Pavel Pazdera

Mgr. Iveta Řezníčková (za ZŠ Praha-Petrovice)

Mgr. Ondřej Zaorálek ( za DINO SCHOOL)

Jitka Zelenková

Mgr. Petr Zeman