Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kvality vzdělávání dětí a mládeže, pořádání kulturně-výchovných akcí a programů městské části Praha-Petrovice.

Zaměřuje se na práci s místními sdruženími zaměřenými do těchto oblastí a vedením předškolních a školních zařízení a informuje Radu městské části Praha-Petrovice o jejich činnosti a potřebách.


Mgr. Veronika Balíčková (KDU - ČSL a nezávislí)

předsedkyně komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ


Jana Beránková (bez PP)

členka komise


Mgr. David Havelka (TOP 09)

člen komise


Dagmar Kozelková (Sdružení občanů Petrovic)

členka komise


PhDr. Marek Moravec (Sdružení občanů Petrovic)

člen komise


Ph.D. Renata Šedinová (Sdružení občanů Petrovic)

členka komise


Jitka Zelenková (ČSSD)

členka komise


Mgr. Petr Zeman (bez PP)

člen komise