Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat vaše sdělení. Ke svému sdělení můžete přiložit dokument ve formátech: xls, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Maximální velikost přílohy je 1000 kB.

Na adresu podatelna@prahapetrovice.cz zasílejte korespondenci pouze s kvalifikovaným podpisovým certifikátem. S touto je pak nakládáno shodným způsobem jako při osobním podání, či prostřednictvím doporučené zásilky.

Při zaslání běžné korespondence, bez nároku na odpověď, je možno využít elektronické adresy info@prahapetrovice.cz.

Pokud chcete, aby s takovým podáním bylo zacházeno standardním způsobem, je třeba na Úřad městské části do pěti dnů doručit vlastnoručně podepsaný originál některým ze standardních způsobů.

Upozornění: Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.
Kontrola proti spamu.


Centrální elektronická podání

Cílem projektu Centrální elektronická podání (CEP) je minimalizovat počet nutných návštěv občanů na úřadech hl. m. Prahy při vyřizování jednotlivých agend a umožnit občanům sledovat stav, ve kterém se jejich podání nachází.

Prostřednictvím CEP je na ÚMČ Praha - Petrovice možno v současnosti vyřídit tyto životní situace:

Jakékoli podání k ÚMČ Praha-Petrovice můžete v souladu s ust. § 37 odst. 4 správního řádu učinit i prostřednictvím elektronické pošty.