Komise sociální RMČ

Předsedkyně:

Mgr. Blanka Vildová


Členové komise:

Ing. Jaroslav Endršt

Mgr. Martina Nedrdová Bucková

Zdenka Novotná

Zuzana Seyčková Pavelková