Komise sociální RMČ

Předsedkyně:

Mgr. Blanka Vildová


Členové komise:

Mgr. Martina Bucková

Ing. Jaroslav Endršt

Zdenka Novotná

Zuzana Seyčková