Komise sociální RMČ

Předseda:

Mgr. Ondřej Petráň 


Členové komise:

Filip Mikšů

Jakub Nepejchal

Zdena Novotná