Sociální služby

Anabell

Komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy – poradenství, terapie, ambulantní léčba. Web: http://www.anabell.cz/ E-mail: praha@anabell.cz Tel: 775 904 778

Anonymní gambleři (AG)

Společný svépomocný program pro pacienty v ústavní léčbě, ambulantní léčbě a abstinující patologické hráče z nechráněného prostředí a osoby které mají problém s hazardní hrou, též doléčovací...

Azylový dům pro matky s dětmi

Cílovou skupinou jsou matky s dětmi v krizové životní situaci: matky s dětmi bez přístřeší, matky s dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy a matky vedoucí rizikový způsob života. Web: http://...

Bezplatná exekutorská poradna

Cílem bezplatné právní poradny je jednak snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a jednak přispívat k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního...

Centrum ALMA, o.p.s.

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, mladí dospělí až senioři. Web: http://centrum-alma.cz/ Tel.: +420 266 317 404

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

Poskytuje podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Web: http://www.csop...

České sdružení obětí dopravních nehod

České sdružení obětí dopravních nehod je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2004 převážně pozůstalými, kteří tragicky přišli o své blízké při silničních dopravních nehodách. Posláním je...

Dům s pečovatelskou službou Dolní Měcholupy

Dům s pečovatelskou službou je otevřen od 18.1. 1997, občané se stěhují s vlastním nábytkem a tak se mohou co nejvíce cítit jako doma. Základním vybavením každé garsoniéry je kuchyňská linka s...

Dům tří přání

Pomáháme dětem a jejich rodinám, které se ocitly v krizové situaci. Naší snahou je umožnit těmto dětem bezpečný vývoj v původní rodině. Web: http://www.dumtriprani.cz/

EVANO, s.r.o.

Psychologické a psychiatrické ordinace a pracoviště – i pomoc při léčbě závislosti na alkoholu. E-mail:novakovaeva@volny.cz Telefon:+420 274 812 594

Lata - Programy pro ohroženou mládež

Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby,...

Letohrádek Vendula (stacionář)

Denní i týdenní stacionář pro klienty i s velmi těžkým zdravotním postižením. Web: https://www.letohradekvendula.com/ Tel.: +420 312 697 206  

Občanská poradna REMEDIUM

Nabízíme bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou pomoc, praktické, věcné a správné informace o vašich právech a povinnostech, kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc. Web: http://www....

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Jsme nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v...

Sananim

Pomoc drogově závislým i jejich rodinám. Web: http://www.sananim.cz/ Tel: 283 872 186

Societa o.p.s.

Poskytuje pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, praní a žehlení prádla). Web: http://www.societa.cz Tel: +420 725 808 776

Úřad Práce pro MČ Praha – Petrovice

Kontaktní pracoviště Úřadu práce pro Prahu 10 sídlí na adrese Praha 10, Vršovická 68, telefon 950 178 111. Odkaz na web zde

Ztracené dítě o.s.

Bezplatná krizová pomoc pro děti, rodiče, příbuzné, pedagogy a veřejnost v situacích, které dítě ohrožují (konflikty v rodině, násilí, zneužívání, šikana, sebepoškozování, rozvod rodičů,...