Organizace a služby

V této sekci najdete

Podnikatelské subjekty

Chcete přidat svůj podnik / službu? Napište nám, rádi Vás přidáme do naší evidence.

EUDOREX PRODUKTY

http://www.eudorex-produkty.cz Tel: +420 731 727 946 E-mail: info@eudorex-produkty.cz Přinášíme vám špičkové úklidové pomocníky z řady Eudorex, které si můžete výhodně a zcela pohodlně objednat...

Azylový dům pro matky s dětmi

Cílovou skupinou jsou matky s dětmi v krizové životní situaci: matky s dětmi bez přístřeší, matky s dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy a matky vedoucí rizikový způsob života. Web: http://...

Pražská energetika

Elektrický proud - Poruchy v dodávce elektrického proudu Tel.: 224 915 151...Zobrazit detail

Bezplatná exekutorská poradna

Cílem bezplatné právní poradny je jednak snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a jednak přispívat k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního...

Anonymní gambleři (AG)

Společný svépomocný program pro pacienty v ústavní léčbě, ambulantní léčbě a abstinující patologické hráče z nechráněného prostředí a osoby které mají problém s hazardní hrou, též doléčovací...

Technická správa komunikací

Silniční komunikace - Závady mající vliv na bezpečnost  a plynulost provozu Tel.: 224 231 856 (nonstop) ...Zobrazit detail

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

Poskytuje podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Web: http://www.csop...