Hlavní město Praha (jako právnická osoba) vzniklo na základě zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, a to s účinností od 24. listopadu 1990.

Hlavní město Praha je obcí (§ 1 citovaného zákona) a od 1. ledna 2000 též vyšším územním samosprávným celkem (ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky).

Území hlavního města Prahy tvoří 112 katastrálních území a člení se na 57 městských částí.

Městská část Praha-Petrovice

Při výkonu samostatné působnosti se řídí ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze - Hlava IV., § 16 - 30, v platném znění a Statutem hl. m. Prahy.

V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a Statutem - viz zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

Orgány městské části Praha-Petrovice jsou:

  • Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice
  • Rada městské části Praha-Petrovice
  • Starostka
  • Úřad městské části Praha-Petrovice
Rozloha v ha 576
Počet obyvatel k 01.01.2017 6 012
Rozloha 1,79 km2
Rok připojení k Praze 1968

Znak městské části Praha-Petrovice: