Magistrát hl. m. Prahy - Krizové řízení

http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area5988

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 150
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- územní středisko záchranné služby
155
Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy 158
Městská policie hl. m. Prahy 156
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy 222 022 200

Základní složky IZS
http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area6056

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
http://www.hzspraha.cz/
http://www.mvcr.cz/hasici

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie

Městská policie hlavního města Prahy
http://www.mppraha.cz


Zdravotnictví

Pohotovost pro Prahu 10, Plaňanská 1, Praha 10 – dospělí 281 019 213
Pohotovost pro Prahu 10, Plaňanská 1, Praha 10 – děti 281 019 244
Zubní pohotovost Praha 1, Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1 222 924 268
Zubní pohotovost Praha 4, Tomayerova nemocnice, Vídenská 800, Praha 4 261 083 546

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby
http://www.zzshmp.cz


Linky důvěry, krizová centra

Dětské krizové centrum

241 480 511
777 664 672

DROP IN 222 221 431
Lékařské informační centrum 296 181 212
Linka bezpečí dětí a mládeže

800 155 555
116 111

Linka Dona 251 511 313
SOS centrum

222 514 040
222 521 912
777 734 173
728 047 416

Pražská linka důvěry 222 580 697
Linka důvěry prevence obchodu s lidmi 222 717 171
Linka důvěry pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané – nonstop 241 484 149
Linka proti bolesti 224 435 587
Linka proti rakovině prsu – AVON 800 180 880
Linka psychopomoci 224 214 214
Nádorová telefonní linka 224 920 935
Národní linka prevence AIDS 800 144 444
Pomoc obětem trestné činnosti 257 317 100
Růžová linka pro děti 272 736 263
Senior telefon 800 157 157
Toxikologické informační středisko 224 915 402
Vzkaz domů (dítě na útěku) 800 111 113
Zlatá linka seniorů 800 200 007

Poruchy a závady

Elektrický proud
Poruchy v dodávce elektrického proudu
Pražská energetikaTel.: 224 915 151
Praha 2, Kateřinská 9
Tel.: 224 915 151
Veřejné vodovody
Poruchy v dodávce vody na veřejné části vodovodů
Tel.: 224 915 151
Plyn
Havárie rozvodů plynu
Pražská plynárenská
U Plynárny 500, Praha 4
Tel.: 1239
Veřejná kanalizace
Poruchy veřejné kanalizace
Pražské vodovody a kanalizace
Na Rozhraní 1, Praha 8
Tel.: 267 310 543
Veřejné osvětlení
Poruchy veřejného osvětlení

PREdistribuce, a.s.
na nonstop lince 224 915 151,

nebo na e-mailové adrese:  poruchyvo@pre.cz.

Silniční komunikace
Závady mající vliv na bezpečnost  a plynulost provozu
Technická správa komunikací
Na Bojišti 5, Praha 2
Tel.: 224 231 856

Odpady

Volejte call centrum Pražských služeb tel. 284 091 888

Na uvedeném tel. čísle vyřídíte :

 • dotazy a podněty na svoz odpadu
 • jak si zajistit svoz odpadu
 • oznámení ztráty popelnice
 • vadné a znečištěné nádoby na odpad
 • jak třídit odpad
 • objednávky velkoobjemových kontejnerů
 • otázky kolem dopravního značení
 • odevzdávání odpadů do sběrných dvorů
 • čištění a údržba komunikací
 • vysypávání košů na odpadky
 • stížnosti

Není třeba hledat tel. číslo místně příslušné provozovny ani volat ředitelství.