Rada MČ je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti MČ. Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá zastupitelstvu MČ. Rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů.

Rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů.

Zasedání rady jsou neveřejná.