Zastupitelstvo MČ

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno například:

  • schvalovat program rozvoje MČ
  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ
  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ
  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny
  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice jsou ze zákona veřejná.

  • Podrobné výsledky voleb naleznete zde

JUDr. Olga Hromasová (ODS)

funkcestarostka MČ, členka Rady MČ
kompetence

zastupování a reprezentace MČ navenek
oblast správy majetku MČ
oblast veřejné správy
oblast územního rozvoje, výstavby a dopravy
oblast krizového řízení

telefon

267 900 935 – sekretariát
267 900 933 – ústředna

e-mailhromasova@prahapetrovice.cz

Iveta Hergottová (TOP 09)

funkcemístostarostka MČ, členka Rady MČ
kompetenceoblast financí
oblast kultury
telefon267 900 931
e-mailhergottova@prahapetrovice.cz

Mgr. Veronika Balíčková (STAN)

funkcečlenka Rady MČ
kompetenceoblast školství a sportu
kronika MČ

MVDr. Roman Hanke (STAN)

funkcečlen Rady MČ
kompetence

oblast zdravotnictví
oblast dotací MČ
oblast životního prostředí (včetně péče o veřejná prostranství a pohřebnictví)


PharmDr. Petr Slavíček (ODS)

funkce člen Rady MČ
kompetenceoblast bytová a sociální
veřejné soutěže

MUDr. Pavel Bambas (ODS)

funkce člen Zastupitelstva MČ

Markéta Čižinská (STAN)

funkce členka Zastupitelstva MČ

Bronislav Klinger (STAN)

funkce člen Zastupitelstva MČ

Ing. Jan Křeček (ODS)

funkce člen Zastupitelstva MČ

Ing. František Kříž (NK)

funkce člen Zastupitelstva MČ

RNDr. Vlasta Křížová (HPP)

funkce členka Zastupitelstva MČ

Vladimír Kubišta (ANO)

funkce člen Zastupitelstva MČ

Ing. Pavel Meloun (NK)

funkce člen Zastupitelstva MČ

Mgr. Daniel Neumann (ODS)

funkce člen Zastupitelstva MČ

Ing. Miroslav Sklář (ANO)

funkce člen Zastupitelstva MČ