Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno například:

  • schvalovat program rozvoje MČ
  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ
  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ
  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny
  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice jsou ze zákona veřejná.


JUDr. Olga Hromasová (STAN)

funkce starostka MČ, členka Rady MČ
kompetence Zastupování a reprezentace MČ navenek (včetně Petrovického zpravodaje, webových stránek a Infokanálu MČ), oblast správy majetku MČ, oblast územního rozvoje, výstavby a dopravy, oblast krizového řízení, oblast bytová a sociální.
telefon

267 900 935 – sekretariát
267 900 933 – ústředna

e-mail hromasova@prahapetrovice.cz

JUDr. Emil Maximilián Švorc (Sdružení občanů Petrovic s podporou ČSSD)

funkce místostarosta, člen Rady MČ
kompetence Oblast kultury, oblast veřejné správy, veřejné soutěže, dotace MČ, právní agenda MČ (sporová, nesporná), oblast krizového řízení, integrační politika.
telefon 267 900 931
e-mail svorc@prahapetrovice.cz

Markéta Čižinská (STAN)

funkce členka Zastupitelstva MČ

MVDr. Roman Hanke (STAN)

funkce   člen Rady MČ
kompetence Oblast životního prostředí (včetně péče o veřejná prostranství a pohřebnictví).

Iveta Hergottová (Společně pro Petrovice)

funkce členka Rady MČ
kompetence Oblast financí (včetně rozpočtu MČ), oblast výchovy, vzdělávání a sportu, kronika.

Bc. et Bc. David Hloch (Sdružení občanů Petrovic)

funkce  člen Zastupitelstva MČ

Bronislav Klinger (STAN)

funkce  člen Zastupitelstva MČ

Ing. František Kříž (Sdružení občanů Petrovic)

funkce  člen Zastupitelstva MČ

RNDr. Vlasta Křížová (Sdružení občanů Petrovic)

funkce  členka Zastupitelstva MČ

Ing. Pavel Meloun (Sdružení občanů Petrovic)

funkce  člen Zastupitelstva MČ

PhDr. Marek Moravec, PhD. (STAN)

funkce člen Zastupitelstva MČ

Štěpánka Náhlovská (Změna - občané Petrovic a Piráti)

funkce členka Zastupitelstva MČ

Mgr. Daniel Neumann (ODS)

funkce člen Zastupitelstva MČ

PharmDr. Petr Slavíček (ODS)

funkce člen Rady MČ
kompetence Oblast zdravotnictví.

Bc. Ondřej Vojta (Změna - občané Petrovic a Piráti)

funkce člen Zastupitelstva MČ