Zastupitelstvo MČ

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno například:

  • schvalovat program rozvoje MČ
  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ
  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ
  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny
  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice jsou ze zákona veřejná.

  • Podrobné výsledky voleb naleznete zde

JUDr. Olga Hromasová (ODS)

funkcestarostka MČ
kompetenceoblast zastupování a reprezentace MČ navenek
oblast školství a sportu
oblast správy majetku MČ
oblast veřejné správy
telefon

267 900 935 – sekretariát

267 900 933 - ústředna

e-mailhromasova@prahapetrovice.cz
 členka komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ
členka komise pro polikliniku a zařízení pro seniory RMČ

JUDr. André Němec (Sdružení občanů Petrovic)

funkcezástupce starostky MČ
kompetenceoblast veřejných soutěží
oblast životního prostředí, vč. péče o veřejná prostranství a pohřebnictví
oblast sociální a bytová
oblast kronika MČ
telefon267 900 931
e-mailnemec@prahapetrovice.cz  

MVDr. Roman Hanke (Sdružení občanů Petrovic)

funkce člen rady MČ 
kompetenceoblast zdravotnictví a grantů MČ                                                                

Iveta Hergottová (TOP 09)

funkcečlenka rady MČ
kompetenceoblast financí
oblast kultury
 

předsedkyně finančního výboru ZMČ  

členka kulturní komise RMČ                                            


Ing. Pavel Šafařík (Sdružení občanů Petrovic)

funkce člen rady MČ 
kompetenceoblast územního rozvoje, výstavby a dopravy
 

člen finančního výboru ZMČ

člen komise pro polikliniku a zařízení pro seniory RMČ                                      


Mgr. Veronika Balíčková (KDU - ČSL a nezávislí)

funkce předsedkyně komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ                                               

MUDr. Pavel Bambas (ODS)

funkce  člen zastupitelstva                                                                                                              

Milana Cvachová  (ANO 2011)

funkce členka bytové a sociální komise RMČ                                                                                

Ing. Jaroslav Endršt (ANO 2011)

funkce předseda kontrolního výboru ZMČ                                                                                               

Mgr. David Havelka (TOP 09)

funkce

člen kontrolního výboru ZMČ

člen komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ                                                                      


Ing. František Kříž (Sdružení občanů Petrovic)

funkce člen komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ                                           

RNDr. Vlasta Křížová (Pro Prahu)

funkce členka zastupitelstva                                                                                                                

Mgr. Oldřich Kumprecht (ANO 2011)

funkce člen komise pro polikliniku a zařízení pro seniory RMČ                                                                

Dušan Novák (ANO 2011)

funkce člen finančního výboru ZMČ                                                                                                                          

Doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. (Sdružení občanů Petrovic)

funkce předseda kulturní komise RMČ                                                                                                            

PharmDr. Petr Slavíček (ODS)

funkce předseda komise pro polikliniku a zařízení pro seniory RMČ                                                             

Helena Stašáková (ČSSD)

funkce předsedkyně bytové a sociální komise RMČ