Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady Městské části Praha-Petrovice v oblasti územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů.


Předsedkyně:

Markéta Čižinská


Členové komise:

Ing. František Kříž

Vladimír Kubišta

Ing. Pavel Meloun

Ing. Milan Němec

Bc. Jan Urban