Nadpis Příloha Datum aktualizace
Bytová komise - aktuální od 01.01.2022 - Žádost o pronájem bytu MČ Praha-Petrovice stáhnout 11.01.2022
Bytová komise - Žádost o prodloužení doby nájmu bytu stáhnout 13.08.2018
Bytová komise - Žádost o prodloužení doby nájmu sociálního bytu stáhnout 10.09.2018
Finanční oddělení - Žádost o potvrzení bezdlužnosti / o potvrzení stavu daňového účtu stáhnout 27.08.2019
Kancelář starostky - Sazebník úhrad za poskytování informací stáhnout 13.08.2018
Kancelář starostky - Žádost o poskytnutí informace stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní oddělení - Hlášení adresy pro doručování stáhnout 02.02.2021
Občanskosprávní oddělení - Odhlášení psa z evidence místního poplatku (Word) stáhnout 26.01.2022
Občanskosprávní oddělení - Potvrzení oprávněné osoby k přihlášení k trvalému pobytu stáhnout 25.07.2023
Občanskosprávní oddělení - Přiznání k místnímu poplatku ze psa (Word) stáhnout 26.01.2022
Občanskosprávní oddělení - Žádost o povolení tomboly stáhnout 02.02.2021
Občanskosprávní oddělení - Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psa stáhnout 02.02.2021
Občanskosprávní oddělení - Žádost o vydání voličského průkazu stáhnout 21.06.2021
Občanskosprávní oddělení - Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby stáhnout 02.02.2021
Občanskosprávní oddělení – Měsíční hlášení k MP z pobytu stáhnout 02.02.2021
Občanskosprávní oddělení – Ohlašovací povinnost ubytovatele k MP z pobytu stáhnout 02.02.2021
Podatelna - Žádost o hrobové místo stáhnout 13.08.2018
Podatelna - Žádost o postoupení hrobového místa stáhnout 10.08.2022
Správa majetku - Formulář ohlašovací povinnosti na zábor VP stáhnout 13.08.2018
Správa majetku - Žádost o povolení kácení dřevin stáhnout 13.08.2018