Formuláře a žádosti

Odbor občanskosprávní

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby stáhnout 23.11.2017
Žádost o poskytnutí informace stáhnout 23.11.2017
Sazebník úhrad za poskytování informací stáhnout 23.11.2017
Přiznání k místnímu poplatku ze psa stáhnout 12.02.2018
Přiznání k místnímu poplatku ze psa stáhnout 12.02.2018
Potvrzení oprávněné osoby k přihlášení k trvalému pobytu stáhnout 23.11.2017
Odhlášení psa z evidence místního poplatku stáhnout 12.02.2018
Odhlášení psa z evidence místního poplatku stáhnout 12.02.2018
Hlášení adresy pro doručování stáhnout 23.11.2017

Odbor správy majetku

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Žádost o povolení kácení dřevin stáhnout 23.11.2017
Formulář ohlašovací povinnosti - zábor VP stáhnout 24.01.2018

Životní situace

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Žádost o prodloužení doby nájmu bytu stáhnout 23.11.2017
Žádost o postoupení hrobového místa stáhnout 27.03.2018
Žádost o nájem bytu stáhnout 23.11.2017
Žádost o hrobové místo stáhnout 27.03.2018