Formuláře a žádosti

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Bytová komise - Žádost o nájem bytu stáhnout 13.08.2018
Bytová komise - Žádost o prodloužení doby nájmu bytu stáhnout 13.08.2018
Bytová komise - Žádost o prodloužení doby nájmu sociálního bytu stáhnout 10.09.2018
Finanční oddělení - Žádost o potvrzení bezdlužnosti / o potvrzení stavu daňového účtu stáhnout 27.08.2019
Kancelář starostky - Sazebník úhrad za poskytování informací stáhnout 13.08.2018
Kancelář starostky - Žádost o poskytnutí informace stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor - Čestné prohlášení k MP ze psa (pro poživatele důchodu) stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor - Hlášení adresy pro doručování stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor - Odhlášení psa z evidence místního poplatku (PDF) stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor - Odhlášení psa z evidence místního poplatku (Word) stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor - Potvrzení oprávněné osoby k přihlášení k trvalému pobytu stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor - Přiznání k místnímu poplatku ze psa (PDF) stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor - Přiznání k místnímu poplatku ze psa (Word) stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor - Žádost o povolení tomboly stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor - Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby stáhnout 13.08.2018
Občanskosprávní odbor -– Měsíční hlášení k MP z pobytu stáhnout 06.02.2020
Občanskosprávní odbor – Ohlašovací povinnost ubytovatele k MP z pobytu stáhnout 06.02.2020
Podatelna - Žádost o hrobové místo stáhnout 13.08.2018
Podatelna - Žádost o postoupení hrobového místa stáhnout 15.01.2020
Podatelna, občanskosprávní odbor - Žádost o voličský průkaz stáhnout 13.08.2018
Správa majetku - Formulář ohlašovací povinnosti na zábor VP stáhnout 13.08.2018
Správa majetku - Žádost o povolení kácení dřevin stáhnout 13.08.2018