Komise bytová RMČ

Předseda:

Bronislav Klinger


Členové komise:

Ing. Jiří Čejka

Jakub Dám

Mgr. Adam Hromas

Hana Pazderová