Rada MČ

Rada MČ je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti MČ. Rada je složena z pěti členů - starostky, místostarostky a 3 radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů.

Rada se schází 1x za 2 týdny a usnáší se většinou hlasů svých členů.

Zasedání rady jsou neveřejná.


JUDr. Olga Hromasová (ODS)

Starostka MČ

Kompetence: zastupování a reprezentace MČ navenek (včetně Petrovického zpravodaje, webových stránek a Infokanálu MČ), správa majetku MČ, veřejná správa, oblast územního rozvoje, výstavby a dopravy, oblast krizového řízení.


Iveta Hergottová (TOP 09)

Místostarostka MČ

Kompetence: oblast financí (včetně rozpočtu MČ) a kultury.


Mgr. Veronika Balíčková (STAN)

Členka Rady MČ

Kompetence: oblast školství, sportu a kronika MČ.


MVDr. Roman Hanke (STAN)

Člen Rady MČ

Kompetence: oblast veřejné soutěže, dotací MČ a oblast životního prostředí (včetně péče o veřejná prostranství a pohřebnictví).


PharmDr. Petr Slavíček (ODS)

Člen Rady MČ

Kompetence: oblast bytová, sociální a zdravotnictví.