Rada MČ je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti MČ. Rada je složena z pěti členů - starostky, místostarostky a 3 radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů.

Rada se schází 1x za 2 týdny a usnáší se většinou hlasů svých členů.

Zasedání rady jsou neveřejná.


JUDr. Olga Hromasová (STAN)

Starostka MČ

Kompetence: zastupování a reprezentace MČ navenek (včetně Petrovického zpravodaje, webových stránek a Infokanálu MČ), správa majetku MČ, oblast územního rozvoje, výstavby a dopravy, oblast krizového řízení, oblast bytová a sociální.


JUDr. Emil Maximilián Švorc (Sdružení občanů Petrovic s podporou ČSSD)

Místostarosta MČ

Kompetence:  oblast kultury, oblast veřejné správy, veřejné soutěže, dotace MČ, právní agenda MČ (sporová, nesporná), oblast krizového řízení, integrační politika.


MVDr. Roman Hanke (STAN)

Člen Rady MČ

Kompetence: oblast životního prostředí (včetně péče o veřejná prostranství a pohřebnictví).


Iveta Hergottová (Společně pro Petrovice)

Členka Rady MČ

Kompetence: oblast financí (včetně rozpočtu MČ), oblast výchovy, vzdělávání a sportu, kronika.


PharmDr. Petr Slavíček (ODS)

Člen Rady MČ

Kompetence: oblast zdravotnictví.