Rada MČ

Rada MČ je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti MČ. Rada je složena ze starostky, zástupce starostky a 3 radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů.

Rada se schází 1x za 2 týdny a usnáší se většinou hlasů svých členů.

Zasedání rady jsou neveřejná.


JUDr. Olga Hromasová (ODS)

funkcestarostka MČ
kompetenceoblast zastupování a reprezentace MČ navenek
oblast školství a sportu
oblast správy majetku MČ
oblast veřejné správy
telefon267 900 935 – sekretariát
267 900 933 - ústředna
e-mailhromasova@prahapetrovice.cz
 členka komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ
členka komise pro polikliniku a zařízení pro seniory RMČ

JUDr. André Němec (Sdružení občanů Petrovic)

funkcezástupce starostky MČ
kompetenceoblast veřejných zakázek
oblast životního prostředí, vč. péče o veřejná prostranství a pohřebnictví
oblast sociální a bytová
kronikář MČ
telefon267 900 931
e-mailnemec@prahapetrovice.cz

MVDr. Roman Hanke (Sdružení občanů Petrovic)

funkce radni MČ
kompetenceoblast zdravotnictví a grantů MČ                                      

 


Iveta Hergottová (TOP 09)

funkceradni MČ
kompetenceoblast financí
oblast kultury
 předsedkyně finančního výboru ZMČ                             

Ing. Pavel Šafařík (Sdružení občanů Petrovic)

funkce radni MČ
kompetence

oblast územního rozvoje, výstavby a dopravy

 člen finančního výboru ZMČ
 člen komise pro polikliniku a zařízení pro seniory RMČ