Římskokatolická farnost

http://farnost.petrovice.org/

Pravidelné bohoslužby

Pravidelný program bohoslužeb v týdnu je následující, není-li v programu na daný týden uvedeno jinak:

neděle 9.30 mše sv.
úterý 
středa 
čtvrtek18.00 mše sv.
pátek 
sobota18.00 mše sv., po ní modlitba nešpor

Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv., v době adorace po mši sv. ve čtvrtek a 1. pátek v měsíci (od asi 18.45). Též v jiných časech po individuální domluvě s knězem.

 

Fotogalerie: 
Římskokatolická farnost