Komise kulturní RMČ

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kultury a kulturních akcí pořádaných městskou části Praha-Petrovice.


Doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. (Sdružení občanů Petrovic)

předseda kulturní komise RMČ


Hana Ferencová (bez PP)

členka komise


Iveta Hergottová (TOP 09)

členka komise


ak. malíř Václav Kříž (bez PP)

člen komise


Jana Kutičková (bez PP)

členka komise


Ing. Miroslav Nedoma (bez PP)

člen komise


Ilona Němcová (bez PP)

členka komise


Bc. Jiří Stárek (bez PP)

člen komise


Mgr. Petr Zeman (bez PP)

člen komise