Komise kulturní RMČ

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kultury a kulturních akcí pořádaných městskou části Praha-Petrovice.


Předseda:

Mgr. Petr Zamazal


Členové komise:

Mgr. Milena Jiříková

Jana Kutičková

Zdena Macurová

Martin Náhlovský

Ing. Miroslav Nedoma

Zdena Novotná

Helena Stašáková