Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kultury a kulturních akcí pořádaných městskou části Praha-Petrovice.


Člen Rady MČ Praha-Petrovice pověřený řízením:

JUDr. Emil M. Švorc


Členové komise:

Mgr. Milena Jiříková

Jana Kutičková

Zdena Macurová

Martin Náhlovský

Ilona Vesecká

Zdena Novotná

Helena Stašáková

Václav Novotný