Komise kulturní RMČ

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kultury a kulturních akcí pořádaných městskou části Praha-Petrovice.


Předsedkyně:

Iveta Hergottová


Členové komise:

Hana Ferencová

Ing. Miroslav Nedoma

Mgr. Milena Jiříková

Ing. Lukáš Komanec

Jana Kutičková

Ondřej Macura

Zdeňka Macurová

Ing. Daniela Volejníková

Ing. Jiří Stárek