Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha-Petrovice na rok 2022

Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha-Petrovice na rok 2022

Městská část Praha-Petrovice vyhlašuje
v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice 
č. 9/XVI/2022 ze dne 09.02.2022

dotační řízení městské části Praha-Petrovice na rok 2022

dle Programu pro poskytnutí dotací městské části Praha-Petrovice.

Pro dotační řízení na rok 2022 jsou alokovány prostředky v celkové výši 800 000 Kč.

Vyhlašovatel dotačního řízení přijímá žádosti o dotaci zpracované v souladu s Programem pro poskytnutí dotací MČ Praha-Petrovice od 12. března 2022 do 10. dubna 2022.

Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 - Petrovice. U poštovního podání rozhoduje datum doručení žádosti.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice nejpozději do 10. května 2022.

Iveta Hergottová

 

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha-Petrovice pro dotační řízení Městské části Praha-Petrovice na rok 2022 dle Programu pro poskytnutí dotací Městské části Praha-Petrovice je níže ke stažení.

 

Typ: 
V řízení