Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha-Petrovice na rok 2024

Městská část Praha-Petrovice vyhlašuje

v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice

č. 12/VII/2024 ze dne 17. 1. 2024

 

dotační řízení městské části Praha-Petrovice na rok 2024

 

dle Programu pro poskytnutí dotací městské části Praha-Petrovice.

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného účelu dle schváleného Programu pro poskytnutí dotací městské části Praha-Petrovice je pro rok 2024 ve výši 800 000 Kč.

Vyhlašovatel dotačního řízení přijímá žádosti o dotaci zpracované v souladu s Programem pro poskytnutí dotací MČ Praha-Petrovice od 22. února 2024 do   22. března 2024.

Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 – Petrovice. U poštovního podání rozhoduje datum doručení žádosti.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice nejpozději do 21. dubna 2024.

                                                                    

JUDr. Olga Hromasová

         starostka

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha-Petrovice pro dotační řízení Městské části Praha-Petrovice na rok 2024 dle Programu pro poskytnutí dotací Městské části Praha-Petrovice je níže ke stažení.

Typ: 
V řízení