Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha-Petrovice na rok 2023

Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha-Petrovice na rok 2023

Městská část Praha-Petrovice vyhlašuje v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice  č. 11/II/2023 ze dne 15.02.2023                                                                                                     

dotační řízení městské části Praha-Petrovice na rok 2023

dle Programu pro poskytnutí dotací městské části Praha-Petrovice.

Pro dotační řízení na rok 2023 jsou alokovány prostředky v celkové výši 800 000 Kč.

Vyhlašovatel dotačního řízení přijímá žádosti o dotaci zpracované v souladu s Programem pro poskytnutí dotací MČ Praha-Petrovice od 19. března 2023 do  17. dubna 2023.

Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 – Petrovice. U poštovního podání rozhoduje datum doručení žádosti.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice nejpozději  do 17. května 2023.

                                                                   

Iveta Hergottová, v. r.

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha-Petrovice pro dotační řízení Městské části Praha-Petrovice na rok 2023 dle Programu pro poskytnutí dotací Městské části Praha-Petrovice je níže ke stažení.

Typ: 
V řízení