Vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 - prodloužení do 15. června 2020

Z důvodu pandemie Covid-19 a nouzového stavu Rada MČ Praha-Petrovice 

schválila prodloužení lhůty pro podání Žádostí o poskytnutí dotací

z rozpočtu MČ Praha-Petrovice do 15. června 2020.

Žádosti musí být zpracované v souladu s Programem pro poskytnutí dotací MČ Praha-Petrovice.

Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese:

Edisonova 429/28

109 00 Praha 10 - Petrovice.

U poštovního podání rozhoduje datum doručení žádosti.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice nejpozději do 15. července 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Původní informace ze dne 12.2.2020

Městská část Praha-Petrovice vyhlašuje v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice č. 9/VI/2020 ze dne 12. 2. 2020

dotační řízení městské části Praha-Petrovice na rok 2020

dle Programu pro poskytnutí dotací městské části Praha-Petrovice.

Pro dotační řízení na rok 2020 jsou alokovány prostředky v celkové výši 800 000 Kč.

Vyhlašovatel dotačního řízení přijímá žádosti o dotaci zpracované v souladu s Programem pro poskytnutí dotací MČ Praha-Petrovice od 16. března 2020 do 14. dubna 2020.

Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 – Petrovice. U poštovního podání rozhoduje datum doručení žádosti.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice nejpozději do 14. května 2020.

Typ: 
V řízení