XIX. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice