Pozvánka na V. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice