Pozvánka na II. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice dne 20.12.2023