Pozvánka na VII. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice dne 17.01.2024