Pozvánka na VIII. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice dne 28.02.2024