Pronájem inzertní plochy

MČ Praha-Petrovice oznamuje, že na základě smlouvy uzavřené s insolvenčním správcem majetkové podstaty úpadce – lavičky AD Net, převzala tyto inzertní plochy (lavičky) v katastrálním území Petrovice do správy a užívání. Zájemcům, kteří by měli zájem o pronájem inzertní plochy, nabízíme tuto plochu k využití. Cena pronájmu za 1 ks inzertní plochy (lavičky) je 1 000,-Kč/7 dní.

Kontaktní osoba:

Jana Kosinová

vedoucí odboru kanceláře starostky

kosinova@prahapetrovice.cz

tel. č.: 274 860 731