Poplatek ze psa 2023

ÚMČ Praha-Petrovice žádá držitele psů, aby si zkontrolovali, zda mají uhrazený celý poplatek za svého psa za rok 2023. Splatnost poplatku ze psa u částky vyšší než 600 Kč je nejpozději čtvrtka 31. srpna 2023.

Poplatek lze platit:

  • bankovním převodem, č.ú.: 19-2000717369/0800 (s přiděleným variabilním symbolem získaným při přihlášení psa),
  • v hotovosti nebo platební kartou na ÚMČ Praha-Petrovice, Edisonova 429/28.

Složenky na tento místní poplatek se nerozesílají. 

V případě, že si nebudete jisti tím, zda jste správně a včas poplatek uhradili, je možné se obrátit na telefonní číslo 267 900 942 a potřebné informace vám budou poskytnuty telefonicky, popřípadě emailem, na vyžádání.