Nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy

Vážení občané,

sdělujeme Vám tímto, že dne 14.9. 2023 zastupitelstvo HMP schválilo obecně závaznou vyhlášku, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy. 
Nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 (Usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 6/30 ze dne 14.9.2023) o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování na celém území hlavního města Prahy. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace. 
Aktualita o schválení a vydání obecně závazné vyhlášky o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hlavního města Prahy je zveřejněna, včetně odkazu na tuto vyhlášku, na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP 

https://portalzp.praha.eu/file/3636988/vyhlaska_c._5_2023.pdf