Nominace úspěšných a inspirativních projektů - Adapterra Awards 2024

Vážení,

obracíme se na Vás jako již každoročně s nabídkou a výzvou nominovat úspěšné a inspirativní projekty naší městské části nebo organizace v oblasti adaptace na změnu klimatu do soutěže Adapterra Awards 2024.

Soutěž hledá a oceňuje nejlepší příklady již realizovaných adaptačních opatření na změnu klimatu ve městě i v krajině. Díky nim spolu s vámi inspiruje širší okruh lidí, odborníků i veřejnosti k dalším realizacím.

Pomáhá s tím databáze příkladů dobré praxe, která prostřednictvím soutěže vzniká a ve které se za čtyři ročníky soutěže nasbíralo přes 180 zajímavých českých řešení.

Nominovat projekty můžete na https://www.adapterraawards.cz/nominace do 15. března. Letos je možné vyhrát finanční i věcné ceny. Více informací o soutěži najdete níže.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na organizátora soutěže Nadaci Partnerství, koordinátorkou soutěže je Andrea Křivánková, andrea.krivankova@nap.cz.

Podrobnější informace o soutěži:

Do soutěže vyhlášené Nadací Partnerství a Integra Consulting je možné přihlásit realizované projekty v krajině, obcích i na budovách, které pomáhají se vypořádat se suchem, přehříváním, přívalovými srážkami, erozí půdy a dalšími problémy spojenými se změnou klimatu. Patří sem například přírodě blízké revitalizace toků, obnova zelených a modrých prvků v krajině, tvorba

zelených veřejných prostranství ve městech, projekty hospodaření s dešťovou vodou v obcích,

pasivní a jinak úsporné domy, trvale udržitelné veřejné i administrativní budovy a další.

Letos je možné přihlásit projekt do tří kategorií – Krajina (revitalizace toků, obnova tradičního hospodaření, mokřady aj.), Sídla (veřejný prostor ve městě – náměstí stejně jako revitalizace toků v intravilánu aj.), Budovy (domy pro bydlení stejně jako administrativní budovy). Letos se soutěží také ve speciální kategorii Průmysl, kam se mohou hlásit jak výrobní procesy, tak adaptované provozní areály a budovy. Zároveň je udělována Cena Prahy (nejlepší projekt na území hl. m. Prahy) a Cena sympatie (vítěze určí lidé ve veřejném hlasování, do hlasování se zapojí finálové projekty, které vybere odborná porota).

Kdo může přihlásit projekt: vlastník, investor, projektant, realizátor (zhotovitel). Co může vítěz vyhrát:

Krajina – 100 000 Kč od společnosti Nestlé Česko

Sídla – 50 tisíc Kč od společnosti Heidelberg Materials

Budovy – fotovoltaický set v hodnotě 50 tisíc Kč od společnosti SolSol

Cena sympatie – kromě uznání veřejnosti získá vítěz 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte

Kvalitní projekty zveřejní Adapterra Awards v inspirativní online databázi, postará se o publicitu a popularizaci finálových projektů u médií, na sociálních sítích a mezi odborníky.

Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při výběru a nominaci vhodných projektů do soutěže. Pevně doufáme, že se v pražské kategorii do soutěže přihlásí dostatek kvalitních, účinných a hlavně inspirativních opatření, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize.