Finanční úřad pro Prahu 10

Petrohradská 6
101 00 Praha 10 
Česká republika
Telefon: 267 271 111
CZ


Katastrální úřad pro hl. m. Prahu

www.cuzk.cz (link is external)
Pod Sídlištěm 1800/9
Praha 8
Česká republika
Telefon: 284 041 111
CZ


Magistrát hl.m. Prahy

www.praha-mesto.cz (link is external)
Telefon: 236 001 111
CZ


Městská policie Praha 15

www.mppraha.cz (link is external)
Obvodní ředitelství
Hostivařská 552/3
Praha 10 Hostivař
Telefon: 222 025 788
e-mail: operacni.p15@mppraha.cz
CZ


Obvodní soud pro Prahu 10

portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=167&j=177&k=1700

28. pluku 1533/29 B
Praha 10
Česká republika
Telefon: 251 447 710
CZ


Pražská správa sociálního zabezpečení

Trojská 1997/13a,
182 00 Praha 8
Tel: +420 283 104 111
Email: posta.xa@cssz.cz
CZ


Technická správa komunikací Praha

www.tskpraha.cz (link is external)


Úřad Městské části Praha 15

http://www.praha15.cz/
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10
ústředna: 281 003 111
recepce: 281 003 190
podatelna: 281 003 192
CZ


Úřad práce Praha 10 – zprostředkování zaměstnání

Státní sociální podpora, hmotná nouze, sociální služby, dávky pro osoby se zdravotním postižením

Vršovická 1429/68
101 00 Praha 101
Tel: 950 178 111

 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

www.csop-praha15.cz

Příspěvková organizace zřízená městskou částí Praha 15. Posláním zařízení je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

Parmská 390
Praha 10
Tel: 724 379 218