Podatelna - Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa

Vyřizuje: Irena Fořtová
Podatelna
tel. 267 900 933
 
Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa pro rok 2019

* 55 Kč za 1m2/1 rok

** 280,80 Kč za hrobové místo/1 rok

Druh hrobového místa

Doba nájmu

Nájemné dle výměry *

Služby**

Poplatek celkem

Urnový hrob

10 let

605 Kč

pro 1,1 m2

2808 Kč

3413 Kč

Jednohrob

10 let (tlecí doba)

1270 Kč

pro 2,31 m2

2808 Kč

4078 Kč

Dvojhrob

10 let (tlecí doba)

2640 Kč

pro 4,8 m2

2808 Kč

5448 Kč

Hrobka

10 let (tlecí doba)

2930 Kč

pro 5,33 m2

2808 Kč

5738 Kč

      

Úkon

Poplatek

    

Uložení urny

100 Kč

    

Vyzvednutí urny

100 Kč

    

Uložení rakve

100 Kč