Podatelna - Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa

Vyřizuje: Ing. Radka Vaculíková
Podatelna + recepce
tel. 267 900 933
 
Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa pro rok 2018

* 55 Kč za 1m2/1 rok

** 346,91 Kč/1 rok

Druh hrobového místa

Doba nájmu

Nájemné dle výměry *

Služby**

Poplatek celkem

Urnový hrob

10 let

605 Kč

pro 1,1 m2

3469 Kč

4074 Kč

Jednohrob

10 let (tlecí doba)

1270 Kč

pro 2,31 m2

3469 Kč

4739 Kč

Dvojhrob

10 let (tlecí doba)

2640 Kč

pro 4,8 m2

3469 Kč

6109 Kč

Hrobka

10 let (tlecí doba)

2930 Kč

pro 5,33 m2

3469 Kč

6399 Kč

      

Úkon

Poplatek

    

Uložení urny

100 Kč

    

Vyzvednutí urny

100 Kč

    

Uložení rakve

100 Kč