Typ akce: 
Sport
Datum: 
23.09.2017 11:00 - 16:00
4. ročník charitativního pochodu „Šlapeme násilí na paty“ je benefiční sportovně-společenská akce na podporu obětí domácího násilí s bohatým zábavným programem pro celou rodinu.
Charitativní pochod "Šlapeme násilí na paty" nabízí účastníkům v Divoké Šárce 2 trasy. Start obou je v kempu Džbán. Kratší z nich, v délce 6 km, je určená zejména pro rodiny s dětmi, na její trase budou stanoviště, kde děti mohou plnit zábavné úkoly. Zdatnějším chodcům je určena okružní trasa v délce 11 km.

Záštitu nad pochodem převzal pan Ondřej Kolář, starosta městské části Praha 6. Pochod zahájí herec David Matásek. Odpoledne celým rodinám zpříjemní hudební vystoupení, divadlo, rukodělné dílničky a další aktivity.

Výtěžek ze startovného bude v plné výši použit na odborné služby pro osoby ohrožené domácím násilím v centru ACORUS. To provozuje azylový dům pro matky s dětmi, krizovou pomoc a byty následné pomoci, dále poskytuje odborné sociální poradenství a právní informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí.

 
Startovné: 150,- Kč a děti do 15 let zdarma.
Adresa: 
Nad Lávkou 672/5
Praha 6
Česká republika
50° 5' 48.6564" N, 14° 20' 36.8232" E
CZ