ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR

Typ akce: 
Daně a poplatky
Datum: 
01.06.2018 09:00 - 28.06.2018 20:00

Naučíme Vás pracovat v účetní a daňové oblasti. Výuka je zaměřená na využití v praxi. Teorii si procvičíte na příkladech. 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

 • V současné době máte možnost získat kurz za akční cenu o 20% nižší.
 • Nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na úřadu práce, mohou kurz získat ZDARMA.
 • Nabízíme možnost ukázkové hodiny zdarma.
 • Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR. Absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci. 

KOMU JE KURZ URČEN:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat celkový přehled v oblasti účetnictví a naučit se základy daňové problematiky
 • Pro zájemce o rekvalifikaci

CO V KURZU ZÍSKÁTE:

 • Znalosti pro praktický výkon profese účetní nebo profese v dalších ekonomických oborech
 • Naučíte se rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí,
 • Naučíte se účtování od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku
 • Seznámíte se se základy daňového systému
 • Probíranou látku si vyzkoušíte na příkladech z praxe
 • Obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR s celostátní platností
 • Absolventům kurzu nabízíme pro dobu 1 roku odborné konzultace e-mailem zdarma

OBSAH KURZU:

1) Modul Základy účetnictví:

 • Legislativa účetnictví, ne/uznatelnost účetních dokladů
 • Rozvaha, výsledovka a podvojnost
 • Účtová třída 2 a 3
 • Zúčtování daní, třída 1 a 0
 • Mzdy, náhrada škody
 • Celkem 30 vyučovacích hodin

2) Modul Účetnictví pro pokročilé:

 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů
 • Účetní závěrka
 • Přechodné účty
 • Leasing, vzájemný zápočet
 • Zákon o cestovních náhradách
 • Celkem 30 vyučovacích hodin

3) Modul Daně:

 • Daňová soustava v ČR -  základní přehled, Zákon o dani silniční 16/1993 Sb.
 • Zákon o dani z příjmů 586/1993 Sb.
 • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.
 • Celkem 18 vyučovacích hodin

4) Procvičování na příkladech z praxe

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

 • Probíhá formou písemného testu

STUDIJNÍ MATEIRÁLY:

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu

ROZVRH KURZU - kurz nabízíme v těchto variantách:

 • Dopolední kurz: výuka probíhá ve všední den od 8:00 do 13:00 hodin nebo od 8:30 do 13:30 hodin
 • Odpolední kurz: výuka probíhá ve všední den od 14:00 do 19:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin
 • Víkendový kurz: výuka probíhá v prátek od 17 do 20 hodin a v sobotu od 8:30 do 15:10 hodin (s pauzou na oběd)
 • Večerní kurz: výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek od 17 do 20 hodin

LEKTOŘI:

 • V kurzu vyučuje tým zkušených lektorů: Dagmar Balvínová, Ing. Alena Císařová, Ing. Eva Bartasová, Ing. Jana Mesterová, Ing. Marie Burešová, Ing. Marie Volhejnová, Ing. Miroslava Kroftová, Ing. Tomáš Zahrádka, Irena Hobzová, Miloslava Dvořáková

UČEBNY:

 • Výuka probíhá v příjemných učebnách v centru Prahy (Bělehradská 643/77, Praha 2). 
 • Naše učebny jsou snadno dostupné i pro mimopražské posluchače.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:

 • Studijní oddělení je k dispozici posluchačům kurzů i zájemcům o výuku každý všední den od 8:00 do 19:00 hodin. Zkušený personál Vám rád dopoví na Vaše dotazy a poradí s výběrem kurzu. 
 • Tel. čísla: 775 583 697, 222 543 330. E-mailová adresa: info@sluzbyapodnikani.cz
Adresa: 
Bělehradská 643/77
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 24.7836" N, 14° 25' 58.1484" E
CZ