Vlastivědné vycházky Prahou - červenec 2018

Typ akce: 
Ostatní
Datum: 
01.07.2018 16:00 - 31.07.2018 20:00
Pražská informační služba připravila na červenec vlastivědné vycházky po pražských památkách a zajímavých místech. Navštívit můžete Staré Město, Vyšehrad, Smíchov a další místa. Seznámíte se s historií, architekturou, legendami či krásnými zahradami.
 
1. 7. / ne KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU.
Odkud se vzal název nejstaršího pražského ostrova? Povídání o historii i o nejvýznamnějších památkách tohoto romantického místa. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ulice Říční a Všehrdova, Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová                                                                                                     
2. 7. / po KRÁLOVSKÁ ZAHRADA ANEB ROZLOUČENÍ S ADÓNISEM. Vycházka vás seznámí nejen s památkami umístěnými v areálu Královské zahrady, ale pokusí se vám přiblížit „duši“ zahrady tak, jak jí rozuměli naši předkové. Proč se v minulých staletích lidé uchylovali k řecké mytologii? Od kdy umísťujeme květiny do květináčů? Co bylo heslem zahradnického cechu? Začátek akce v 17:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová
 
7. 7. / so KLÁŠTER NA SLOVANECH.

Na vycházce si připomeneme bohatou historii kláštera s gotickými freskami, refektářem, Císařskou kaplí a kostelem Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vstupem do objektu (z ulice Vyšehradská 49, Nové Město). Cena 120/80 Kč (%) +  na místě bude vybíráno vstupné do kláštera 60/40 Kč. JUDr. Hana Barešová

8. 7. / ne KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM.
Na vycházce se vypravíme do Kunratického lesa k místu, kde stával Nový hrad, postavený králem Václavem IV. a povíme si něco o jeho historii. Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce v 10:00 u výstupu z metra C „Roztyly“ (směr Kunratický les). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                               

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová        
                          
11. 7. / st MALOSTRANSKÝ HŘBITOV.

Komentovaná prohlídka unikátní smíchovské památky. Během vycházky se dozvíme o historii Malostranského pohřebiště a o osobnostech, které zde odpočívají. Projdeme se jedinečnou galerií funerální plastiky pod širým nebem. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 před vstupní brankou na hřbitov z Plzeňské ulice. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

14. 7. / so NORDIC WALKING: Z PŘEDNÍ KOPANINY PŘES STATENICE DO HOROMĚŘIC.
Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Vycházku následně začneme v Přední Kopanině, kde budeme objevovat kostel sv. Máří Magdaleny, který podle legendy založila kněžna Ludmila. V nedalekém rozsáhlém lesním komplexu přijdeme na křižovatku cest k pomníku jako vzpomínce na sv. Juliánu. Přírodní lokalitou sejdeme do Statenic, vsi ležící v údolí Únětického potoka. Odtud budeme pokračovat do Horoměřic, obce připomínané jako majetek strahovského kláštera. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 312 „Přední Kopanina“ (autobus odjíždí ze zastávky „Bořislavka“ v ulici Horoměřická). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová                                   

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

15. 7. / ne BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETOHRÁDKU.
Projdeme se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna, Josefa Zascheho a dalších známých architektů. U Místodržitelského letohrádku si připomeneme slávu Stromovky. Řekneme si také něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků. Začátek akce v 10:00 u Pelléovy vily, Pelléova ulice č. 10, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková          

NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Poznejte s námi největší židovský hřbitov v České republice. Na pohřebišti otevřeném v roce 1890 odpočívá řada známých a významných osobností, v čele s Franzem Kafkou, ale nalezli bychom zde i rodinné hrobky předních židovských rodin. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavní bránou na hřbitov z ulice Izraelské (nejbližší spoj stanice metra A „Želivského“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Zuzana Pavlovská

17. 7. / út PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM.
Komentovaná prohlídka palácových zahrad pod Pražským hradem. Na vycházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Palácových zahrad (z ulice Valdštejnské 12-14). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrad 90/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
                       
19. 7. / čt TROJSKÝ ZÁMEK.
Málokterá stavba ovlivnila zámeckou architekturu v Čechách jako právě Troja. Je to zámek nebo vila římského typu? Jak vypadá apoteóza Habsburků v hlavním sále nebo kam byli shozeni Titáni, když nad nimi zvítězili olympští bohové? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na komentované prohlídce této jedinečné stavby. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 u dolní brány do zámku (od Vltavy). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 40 Kč/ za osobu. Mgr. Dana Kratochvílová

21. 7. / so   AKCE PRO DĚTI: LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). (průvodce PCT)

MINULOST A SOUČASNOST PRAŽSKÉHO METRA. Při prohlídce některých stanic pražského metra si připomeneme historii, ale i aktuální novinky na jednotlivých linkách nejvytíženějšího dopravního prostředku v Praze. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.  Podmínkou účasti je tramvajenka nebo časová jízdenka na metro (90 minut). Začátek akce v 11:00 na stanici tramvaje č. 1, 2, 18, 20, 25, 26 „Hradčanská“ (ve směru do Dejvic). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

22. 7. / ne LANNOVA VILA – TAJNÝ PŮVAB BURŽOAZIE.
Navštivte s námi jednu z nejvýznamnějších novorenesančních vil v Praze, která se veřejnosti otvírá jen zřídka. Přijďte si poslechnout fascinující příběh podnikatelské rodiny Lannů. Od vorařství, přes stavitelství a těžký průmysl až k zasvěcenému sběratelství užitého umění. Všechny tyto rodinné zájmy se pak promítly ve výzdobě vily. Až nahlédnete do reprezentativních prostor vily a projdete si její zahradou, pochopíte, o čem 19. století bylo. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Monika Švec Sybolová                                                            

KOSTEL SV. KLIMENTA A POŠTOVNÍ MUZEUM. Prohlídka původně gotického kostela sv. Klimenta, který dnes slouží Starokatolické církvi a následně návštěva Poštovního muzea, sídlícího ve Vávrově domě, někdejším obydlí pražských mlynářů s nástěnnými malbami Josefa Navrátila. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do kostela sv. Klimenta (ulice Klimentská 18, Praha 1, Nové Město). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do Poštovního muzea 50/10 Kč. Alexandra Škrlandová

25. 7. / st VRTBOVSKÁ ZAHRADA.
Prohlídka jedné z nejkrásnějších barokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními zahradami. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 70/60 Kč. Milada Racková
 
28. 7. / so V DOHLEDU KALICHU.
Vycházku začneme prohlídkou Husova sboru Církve československé od Pavla Janáka a pak se projdeme kolem vil v okolí, které jsou dílem vynikajících architektů – Jana Kotěry, Kamila Roškota, Františka Alberta Libry a dalších, ale i sochaře Ladislava Šalouna. Začátek akce v 10:00 před budovou Husova sboru v Dykově ulici 1. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková        

PANENSKÉ BŘEŽANY. Malá obec, kterou prošly velké dějiny, patřila původně benediktýnkám z kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě. Horní zámek, který nechaly sestry vystavět na přelomu 17. a 18. století se stal hospodářským a správním centrem panství. V blízkosti zámku vznikla na začátku 18. století kaple sv. Anny a to podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple se dnes řadí mezi osmdesát unikátních staveb tohoto umělce. Výstavba nového reprezentačního sídla dolního zámku začala až za nového majitele r. 1828. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se horní zámek stal sídlem státního tajemníka K. H. Franka a v dolním zámku bydlel zastupující říšský protektor R. Heydrich se svojí rodinou. Po válce se horní zámek stal na dlouhou dobu domovem seniorů a od roku 2017 je zde umístěn Památník národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč. Marie Hátleová

29. 7. / ne AKCE PRO DĚTI: STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.
Děti se mohou těšit na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)      
HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového světa a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová   

31. 7. / út VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA.
Vycházka za krásami raného baroka nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku a historii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek akce v 16:00 na zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
 

Vlastivědné vycházky pro děti

21. 7. / so LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). (průvodce PCT) 

29. 7. / ne STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.
Děti se mohou těšit na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Adresa: 
Praha
Česká republika
50° 4' 31.9368" N, 14° 26' 16.08" E
CZ