Zápis do MŠ Praha-Petrovice pro školní rok 2022/2023

Typ akce: 
Děti
Datum: 
04.05.2022 17:00

Zápis do MŠ Praha - Petrovice pro školní rok 2022/2023.

Vážení rodiče, 

zápis do mateřské školy Praha - Petrovice pro školní rok 2022/2023 bude probíhat elektronicky. 

Zápis bude probíhat na stránce  https://zapisdoms-praha.praha.eu .

Veškeré informace s odkazem na přihlášku najdete na www.msjakobiho.cz .

Registrace do systému je nutná od 11.04. do 30.04.2022.

Příjem vyplněných žádostí bude probíhat od 02.05. do 04.05.2022.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:

a) Osobně do budovy MŠ Praha - Petrovice ve dnech od 02.05. až 04.05.2022 od 13.00 do 17.00 hodin (po předchozí rezervaci, kterou si jednoduše v systému vytvoříte).
b) Datovou schránkou: j3hqtzb do 04.05.2022.
c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz do 04.05.2022. 
d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 04.05.2022.

Upozornění: 
Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 01.01.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě    k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. týká se dětí narozených od 1.9.2016 do 31.8.2017). 

Pro školní rok 2022/2023 se přijímají děti, které dovrší do 31.08.2022 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 - Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 - Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy. 

Nahlédnutí do spisu bude dne 16.05.2022 po předchozí dohodě časového termínu.

V Petrovicích 1.4.2022                                                        Veronika Brnová, Dis.

                                                                                              ředitelka mateřské školy

PřílohaVelikost
PDF icon Zápis do MŠ Praha-Petrovice82.85 KB