Tradiční akce

  • Počítačové kurzy
  • Noc s Andersenem
  • Besedy
  • Vítání občánků 
  • POČÍTAČOVÉ KURZY 2019  Infocentrum a knihovna MČ Praha – Petrovice zve petrovické seniory na jarní počítačové kurzy. Od 5. 3. do 16. 4. 2019 budou probíhat každé úterý, pro začátečníky v době od 14.00 do 15.00 hodin a pro pokročilé od 15.00 do 16.00 hodin.  Zájemci se mohou přihlásit v knihovně buď osobně, telefonicky na čísle 267 900 946, nebo e-mailem na: knihovna@prahapetrovice.cz. V době konání kurzů nebude v knihovně k dispozici internet pro veřejnost.

 

O konání akcí knihovny budou čtenáři i občané MČ informováni pomocí standardních komunikačních kanálů (oznámení na webových stránkách, e-mailový newsletter, SMS infokanál, vývěsky, Petrovický zpravodaj)