Tradiční akce

 

 

Vážení občané, upozorňujeme na zrušení akcí:

  • Podzimní počítačové kurzy jsou vzhledem k epidemiologické situaci zrušeny
  • Zájezd seniorů - zámek Žleby 2020 je rovněž zrušený.  Peníze vracíme oproti příjmovému pokladnímu dokladu na koupi zájezdu.

 

O konání akcí knihovny budou čtenáři i občané MČ informováni pomocí standardních komunikačních kanálů (oznámení na webových stránkách, e-mailový newsletter, SMS infokanál, vývěsky, Petrovický zpravodaj)