Tradiční akce

  • Počítačové kurzy
  • Noc s Andersenem
  • Besedy
  • Vítání občánků

JARNÍ POČÍTAČOVÉ KURZY pro petrovické seniory probíhají v době od 16.5. do 27.6. 2018.  Kurzy jsou pořádány každou středu v rozsahu dvou lekcí. Pro začátečníky od 14.00 do 15.00 hodin, pro pokročilé od 15.00 do 16.00 hodin. V době jejich konání nebude návštěvníkům knihovny přístupný veřejný internet.

UPOZORNĚNÍ: Kurz plánovaný na středu 23.5.2018 se výjimečně uskuteční  již v úterý 22.5.2018 v obvyklé době (od 15.00 do 16.00 hodin.)

Kontakty: Místní knihovna Praha - Petrovice, Edisonova 429, tel.: 267 900 946,

                e-mail: knihovna@prahapetrovice.cz

 

O konání dalších akcí knihovny budou čtenáři i občané MČ informováni pomocí standardních komunikačních kanálů (oznámení na webových stránkách, e-mailový newsletter, SMS infokanál, vývěsky, Petrovický zpravodaj)