Tradiční akce

  • ZÁJEZD PRO PETROVICKÉ SENIORY do Míšně se uskuteční 30.5.2019. Účastnický poplatek je 200 Kč. Za 220 Kč lze objednat oběd. Přihlášení a platbu je nutné uskutečnit osobně v naší knihovně, a to nejpozději do 30.4.2019.

  • POČÍTAČOVÉ KURZY 2019  Infocentrum a knihovna MČ Praha – Petrovice pořádá pro petrovické seniory  jarní počítačové kurzy. Od 5. 3. do 16. 4. 2019 probíhají každé úterý, pro začátečníky v době od 14.00 do 15.00 hodin a pro pokročilé od 15.00 do 16.00 hodin. V době konání kurzů není v knihovně k dispozici internet pro veřejnost.

  • Besedy
  • Vítání občánků 

O konání akcí knihovny budou čtenáři i občané MČ informováni pomocí standardních komunikačních kanálů (oznámení na webových stránkách, e-mailový newsletter, SMS infokanál, vývěsky, Petrovický zpravodaj)