Program Čistá energie Praha 2017 - dotace

Usnesením č. 680 ze dne 28. 3. 2017 schválila Rada hl. m. Prahy podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2017 (dále jen „program“).

V rámci programu došlo v letošním roce k několika významným změnám:

• zúžení okruhu žadatelů o právnické osoby s výjimkou družstev, společenství vlastníků jednotek a městských částí hl. m. Prahy; • výrazné navýšení dotace pro náhrady topidel na pevná paliva;

• z programu jsou vyloučeni žadatelé, kteří mají možnost získat dotaci z programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, tzv. „Kotlíkové dotace Praha“; jedná se o fyzické osoby, které nahrazují kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě s jednou až třemi bytovými jednotkami ekologickým zdrojem vytápění.

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2016 a 30. 9. 2017. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2. 5. – 29. 9. 2017. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese: dotace.topeni@praha.eu