I v letošním roce proběhne na území městské části Praha - Petrovice komplexní úklid komunikací. Žádáme proto motoristy, aby respektovali osazené přenosné dopravní značení s vyznačením termínů čištění v ulicích a na nezbytně nutnou dobu úklidu přeparkovali své automobily.

Termín: 7. 4. 2017 a 29. 8. 2017

Komunikace: Archimédova (Novopetrovická – Ohmova), Rezlerova vč. parkovišť, Lessnerova + parkoviště, Ohmova (Galvaniho – Archimédova) vč. zálivů, Bellova, Dopplerova (část kom. od ul. Bellova), Morseova (Milánská – Galileova), Galileova (Morseova – Galvaniho), Galvaniho vč. zálivů.

Termín: 10. 4. 2017 a 28. 8. 2017
Komunikace: Edisonova (Bellova – Milánská), Edisonova (Hertzova – můstek k ul. Euklidova), Frostova + parkoviště mezi ul. Frostova a Jakobiho, Jakobiho vč. parkoviště, Kurčatovova

Termín: 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017

Komunikace: Newtonova (Novopetrovická - Euklidova), Kelvinova (Euklidova - slepý konec), Celsiova (Bellova - Ohmova), Faradayova (Archimédova - Celsiova), Voltova (Archimédova - Morseova), Lebeděvova (Archimédova - Morseova), Wattova (Archimédova- slepý konec), Ohmova (Edisonova - Galvaniho), Morseova (Bellova - Galileova), NN3165 - parkoviště (při ul Bellova - Morseova), parkoviště (při ul. Morseova - Voltova), Galileova (Morseova - Edisonova), Dieselova (Edisonova - Turínská - Ampérova), Turínská (Dieselova - na konec obytné části), Ampérova (Dieselova - Hertzova), Ramanova (Edisonova - k čističce), parkoviště u zastávky MHD (při ulici Edisonova), obytná zóna za mostkem (při ulici Edisonova), Einsteinova, Grammova, Hertzova, ulice ke kostelu (Edisonova), příjezd k DOV 429 (Edisonova).