Starostové MČ Praha 15 Milan Wenzl, MČ Praha 22 Martin Turnovský a MČ Praha - Petrovice Olga Hromasová, podepsali dnes společně MEMORANDUM o spolupráci na snížení negativních dopadů na zdraví obyvatel těchto MČ v důsledku neřešení dopravní zátěže v jihovýchodní části hl. m. Prahy. Hodlají společně urychlit přípravu dopravních veřejně prospěšných staveb stabilizovaných v platném Územním plánu HMP. Tuto aktivitu starostů podporuje náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek, který rovněž přislíbil financování projektové přípravy.  První z těchto staveb by měla být přeložka ul. Hornoměcholupská v novém trasování mezi areálem spol. METRANS, a. s. a zemním valem chránícím bytovou zástavbu Javorová čtvrť. Touto přeložkou se uleví dotčeným městským částem. Kamiony spol. METRANS, a.s. budou přijíždět a odjíždět výlučně po této komunikaci, která bude napojena na Hostivařskou spojku a ta na SOKP 511. Z obytné zástavby tak zmizí kamiony a ulehčí se místní dopravě.

 

V Praze 31.8.2017

Tisková zpráva - MEMORANDUM