Blokové čištění komunikací ve správě TSK

Vážení občané,

ve dnech 9. 4. 2018, 10. 4. 2018, 24. 8. 2018 a 27. 8. 2018 proběhne v Praze - Petrovicích komplexní úklid komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy.

Úklid bude prováděn vždy od 8:00 do 15:00 hodin. V těchto termínech bude na předmětných komunikacích zakázáno zastavení s tím, že dopravní značení bude na komunikace umístěno v časovém předstihu.

Přehled uklízených komunikací v Praze - Petrovicích, včetně mapových podkladů je zde ke stažení.