V souladu s "Řádem veřejného pohřebiště MČ Praha - Petrovice" a se změnou číslování hrobových míst bude na náklady MČ Praha - Petrovice provedeno nové vyznačení čísel hrobových míst na rám hrobového zařízení. Číslo hrobového místa se nemění, zůstává shodné s číslem hrobového místa, které je uvedeno v uzavřené smlouvě o jeho nájmu.

Nové vyznačení bude provedeno v průběhu jara 2018.

JUDr. ANDRÉ NĚMEC
zástupce starostky