Vyznačení parkovacích stání v obytných zónách

Vážení občané,

v závislosti na klimatických podmínkách dojde v týdnu od 23. 4. 2018 k realizaci vodorovného dopravního značení v obytných zónách v Praze-Petrovicích. Vyznačována budou všechna místa v obytných zónách, která prostorově umožní umístění parkovacích stání. Jedná se o ulice Dieselova, Galileova, Ohmova, Edisonova, Ampérova, Hertzova, Einsteinova, Grammova, Kelvinova, Morseova, Celsiova, Wattova, Lebeděvova, Voltova a Faradayova.

Před zahájením prací bude na předmětných místech umístěno na nezbytnou dobu dopravní značení zákaz zastavení. Celá realizace bude za příznivého počasí trvat přibližně jeden týden.