Slovo starostky

Vážení a milí petrovičtí spoluobčané,

máme tu květen a s ním téměř letní počasí. Pro městskou část je to nejvhodnější období v roce pro zahájení akcí, u nichž jsme čekali na lepší klimatické podmínky. S příchodem vhodného počasí jsme začali vyznačovat místa pro parkování v obytné zóně starých Petrovic. Takto vyznačená parkovací stání umožní parkování vozidel, které je v souladu s platnými právními předpisy a můžete na nich parkovat bez obav, že budete pokutováni za špatné parkování tak, jako tomu bylo doposud.

V této souvislosti bych vás ráda seznámila i s tím, že se podařilo získat do Petrovic dalšího strážníka MP s tím, že v současné době máme celkem 4 strážníky pochůzkáře a doufám, že se podaří v budoucnu jejich stav navýšit.

Mnozí občané zaregistrovali, že se zvýšila aktivita strážníků ohledně kontroly evidence psů a dodržování povinností stanovených právním předpisem pro jejich majitele. Mezi pejskaři to zřejmě způsobilo rozruch a na úřadě jsme zaznamenali nárůst přihlášení pejsků do evidence. Kontroly ze strany městských strážníků budou pokračovat i nadále, proto apeluji na majitele pejsků, kteří si doposud své zákonné povinnosti nesplnili, aby tak neprodleně učinili a předešli případným nepříjemnostem.

Rodiče, kteří uvažují o přihlášení dítěte do naší mateřské školy v Jakobiho ulici upozorňuji, že termín zápisu se neúprosně blíží a proběhne 10.05.2018 od 13:00 do 17:00 hodin. Do MŠ budou přednostně přijímány děti, které mají trvalý pobyt v naší městské části.

Zápis do první třídy petrovické ZŠ již proběhl a 3. září slavnostně přivítáme celkem 65 žáků a žákyň, kteří budou rozděleni do tří prvních tříd.

Připomínám rovněž termín 15. května, kdy je uzávěrka dvou soutěží vypsaných pro žáky základních škol a gymnázií, které jsme vyhlásili u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Podrobnosti naleznete na: http://www.prahapetrovice.cz/souteze-k-100-vyroci-vzniku-csr . Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 31. května v sále DOV a na vítěze obou soutěží čekají hodnotné ceny.

V rámci oslav 100. výročí vás rovněž zvu na 4. ročník Běhu napříč Petrovicemi, který se uskuteční ve středu 23. května 2018. Chlapci a dívky mohou startovat v několika věkových kategoriích. Loňského ročníku se celkem zúčastnilo 485 startujících. Tak snad to letos překonáme.

Příznivce hudebních slavností PETROVICKÉ JARO zvu na již 14. ročník, který začíná 10. května od 19:00 hodin v sále DOV.

A poslední tradiční akcí v měsíci květnu je Noc kostelů, která proběhne 25. května v kostele sv. Jakuba Staršího u nás v Petrovicích, ale i v dalších kostelech po celé naší vlasti.

Olga Hromasová