Objednání služby svozu bioodpadu on - line.

Pražské služby a.s. nabízejí objednání služby svozu bioodpadu on-line zde: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/

Vybrat si můžete ze dvou variant:

1) Sezónní svoz bioodpadu je určen především pro zahrádkáře a pro majitele zahrad.

Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4.  do 30. 11. daného roku.

2) Celoroční svoz bioodpadu je určen především pro květinářství a domácnosti, kde produkují bioodpad po celý rok.

A co je vlastně bioodpad?

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Zdroj a podrobnější info: http://www.psas.cz/