Starostka městské části Praha - Petrovice svolává na úterý 26.06.2018 od 18:00 hod III. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice

v zasedacím sále v přízemí Domu občanské vybavenosti MČ Praha - Petrovice, Edisonova č. p. 429, Praha 10 - Petrovice

(vstup přímo z ulice Edisonovy, vedle hlavního schodiště).

Pozvánka na III. mimořádné ZMČ