Slovo starostky

Vážení a milí petrovičtí spoluobčané,

začal nám čas prázdnin a dovolených, přesto bych vás chtěla upozornit na zásadní a důležité téma, a tím je návrh Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán). Vzhledem k tomu, že pojetí Metropolitního plánu je zcela nové a naprosto odlišné od současného Územního plánu hl.m.Prahy, připravili jsme na městské části informační materiály, které vydal Institut rozvoje a plánování HMP a pomohou vám se v návrhu lépe orientovat. Všichni víme, k jak důležitému dokumentu se můžeme vyjádřit, protože územní plán je vlastně "zákonem", který na dlouhá léta rozhodne z hlediska výstavby o dalším rozvoji, nejenom naší městské části, ale celého hlavního města. Návrh Metropolitního plánu je zveřejněn na webu Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR):  http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan. K jeho návrhu máte možnost se vyjádřit i vy jako občané a to do 26. července 2018.

Během prázdnin by měla být dokončena první a druhá etapa rekonstrukce polikliniky. Pokud byste měli zájem seznámit se s tím, jak bude poliklinika po rekonstrukci vypadat, můžete si v přízemních prostorách polikliniky prohlédnout prezentaci, kterou jsme pro vás připravili.

Nezapomněli jsme ani na naše budoucí prvňáčky a v průběhu letních měsíců započnou práce na rozšíření kapacity nového pavilonu o další dvě třídy.

A tak bych ráda popřála dětem prázdniny plné nezapomenutelných zážitků a nám dospělých klidnou a pohodovou dovolenou.

Olga Hromasová