Místní poplatek ze psa 2018

Občanskosprávní odbor žádá majitele psů, aby si zkontrolovali, zda mají uhrazený celý poplatek za svého psa za rok 2018.

Poplatek lze platit bankovním převodem, nebo na poště na složenku typu A nebo osobně na občanskosprávním odboru.
Vždy je velice důležité uvádět Váš variabilní symbol, který je desetimístný a začíná 13 411 00 XXX. 
Číslo účtu pro úhradu je: 19-2000717369/0800.
 
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, zaběhnutí, změna držitele psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení psa staršího 3 měsíců k místním poplatkům, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku) je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č.23/2003 §4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.
 
V případě jakéhokoliv dotazu se obracejte na Kristýnu Benešovou, občanskosprávní odbor ÚMČ Praha – Petrovice, tel. 267 900 942 nebo e-mailem: benesova@prahapetrovice.cz.