Brožíkův sál, chlouba Staroměstské radnice, svědek mnoha slavnostních událostí naší země, patřil v úterý 6. listopadu od 16.00 hodin Petrovicím! Městská část Praha – Petrovice zde v místě, kudy procházely dějiny, udělila čestné občanství doc. PhDr. Ottovi Semeckému, CSc. V proslovu před samotným aktem připomněla starostka JUDr. Olga Hromasová účastníkům v zaplněném sále hlavně propojení pana Semeckého s Petrovicemi, kde léta bydlí a působí. Ať již to bylo jeho angažování v místním Sokole v mnoha funkcích včetně předsedy celé tělovýchovné jednoty nebo v komunální politice. Dlouhé roky působil v zastupitelstvu i radě. V letech 2002 – 2006 byl starostou MČ Praha – Petrovice a v období 2010 - 2014 pracoval jako první místostarosta. O. Semecký se věnoval hlavně tělovýchově a kultuře. Jeho činnost samozřejmě přesáhla Petrovice. Celoživotní láskou mu byla atletika, byl známou postavou mezinárodních a republikových akcí královny sportu v roli rozhodčího. V 80. letech minulého století byl členem vedení Čs. atletického svazu. V letech 1961 - 1994 působil na katedře tělesné výchovy Vysoké školy ekonomické.

Slavnostního události se zúčastnila rovněž náměstkyně primátorky hl. města Prahy Eva Kislingerová. Stejně jako ona i přítomní a všichni občané Petrovic – O. Semeckému blahopřejí k udělení čestného občanství MČ Praha – Petrovice.

P. S.: S Ottou Semeckým připravujeme obsáhlý rozhovor pro příští číslo Petrovického zpravodaje.