Změna úředních hodin ÚMČ od 4. 3. 2019

Vážení občané,

s účinností od 04.03.2019 budou úřední hodiny pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 18:00 hod.
V případě nutných plateb v pokladně ÚMČ Praha-Petrovice v hotovosti nebo platební kartou mimo shora uvedené úřední hodiny volejte předem na tel.: 267 900 945.
V naléhavých případech týkajících se správy majetku MČ (zejména bytů, úklidu veřejných prostranství, apod.) je možné dohodnout schůzku předem mimo shora uvedené úřední hodiny na tel.: 267 900 938.
Tato změna úředních hodin platí až do odvolání.
Provoz Infocentra a místní knihovny zůstává nezměněn.

Za případné komplikace se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

JUDr. Olga Hromasová v. r.
starostka MČ