Blokové čištění komunikací v MČ Praha-Petrovice

Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o termínech komplexního úklidu na komunikacích v městské části Praha – Petrovice. Úklid bude prováděn vždy od 8:00 do 15:00 hodin. V těchto termínech bude na předmětných komunikacích zakázáno zastavení s tím, že dopravní značení bude na komunikace umístěno v časovém předstihu.

Dne 10. 4. 2019 a 27. 8. 2019 na komunikacích:
Frostova vč. parkoviště mezi Frostova a Jakobiho, Jakobiho vč. parkoviště, Kurčatovova, Edisonova (Bellova – Milánská), Edisonova (Hertzova – můstek k ul. Euklidova).

Dne 11. 4. 2019 a 28. 8. 2019 na komunikacích:
Archimédova (Novopetrovická – Ohmova), Rezlerova vč. parkoviště, Lessnerova + parkoviště, Ohmova (Galvaniho – Archimédova), Bellova, Dopplerova, Morseova (Milánská-Galileova), Galileova, Galvaniho, Janovská (Rezlerova – Hornoměcholupská).

Dne 15. 4. 2019 a 16. 4. 2019 na komunikacích:
Newtonova, Kelvinova, Celsiova, Faradayova, Voltova, Lebeděvova, Wattova (Archimedova – slepý konec), Ohmova (Edisonova – Galvaniho), Morseova (Bellova- Galileova), Galileova (Morseova - Edisonova), Dieselova, Turínská (Dieselova – na konec obytné části), Ampérova, Hertzova, Ramanova (Edisonova k čističce), obytná zóna za mostkem (při ulici Edisonova), Einsteinova, Grammova, ulice ke kostelu (Edisonova), parkoviště při Morseova - Bellova, parkoviště při Morseova – Voltova, parkoviště u zastávky (při ulici Edisonova), parkoviště Kurčatovova při č.p. 400.

Značka - blokové čištění